Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze tradičně na podzim každého lichého roku pořádají Pivovarsko-sladařské dny, většinou za spoluúčasti některého z pivovarů. Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z naší vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické. I proto účast na akcích převyšuje 200 osob, včetně vedoucích pracovníků z českých i některých zahraničních pivovarů a sladoven.

Jsme poctěni, že naším partnerem v roce 2017 se stala skupina PMS Přerov a.s., a již 27. Pivovarsko-sladařské dny se uskuteční dne 26. října v kongresovém centru NH Hotel v Olomouci. V rámci tohoto semináře se uskuteční rovněž odborné exkurze v pivovarech Zubr a.s., Přerov, Litovel a.s. a Holba, a.s., Hanušovice, kde budou účastníci mít možnost shlédnout praktické výsledky investičních akcí.

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o zvážení sponzorské spoluúčasti spojené s různými možnostmi prezentování Vaší společnosti na Pivovarsko-sladařských dnech. Konkrétní možnosti s Vámi projedná agentura Elis, se kterou spolupracujeme při přípravě akce.

S pozdravem

Dej Bůh štěstí
RNDr. Karel Kosař, CSc.
Ředitel VÚPS, a.s.
Předseda organizačního výboru 27. PS dnů