Úvod 

Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze tradičně na podzim každého lichého roku pořádají Pivovarsko-sladařské dny, většinou za spoluúčasti některého z pivovarů. Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z naší vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické. I proto účast na akcích převyšuje 200 osob, včetně vedoucích pracovníků z českých i některých zahraničních pivovarů a sladoven.

Jsme poctěni, že naším partnerem v roce 2015 se staly Sladovny Soufflet ČR, a.s. a již 26. Pivovarsko-sladařské dny, na které vás srdečně zveme, se uskuteční dne 22. 10. 2015 v Olomouci. V rámci této akce se bude možné následující den, tj. 23. 10., zúčastnit odborné exkurze ve sladovně Kroměříž.

                                                            S pozdravem
                                                            Dej Bůh štěstí
                                                            RNDr. Karel Kosař, CSc.
                                                            Ředitel VÚPS, a.s.
                                                            Předseda organizačního výboru 26. PS dnů